Blockchain Stories

Wat is API3? Uitleg, technische analyse en koersverwachting voor API3 coin!

Matt
wat is de api3 crypto

API3 verschijnt als een revolutionaire speler op het toneel van blockchain-technologie. Dit platform belooft een brug te slaan tussen de digitale en de fysieke wereld door middel van zijn unieke benadering van gedecentraliseerde API’s (Application Programming Interfaces). Maar wat maakt API3 zo bijzonder, en waarom zou het weleens een gamechanger kunnen zijn in het landschap van de cryptocurrency? In dit artikel duiken we dieper in de wereld van API3, verkennen we zijn technische fundamenten en werpen we een blik op de koersverwachtingen.

Wat is API3?

API3 staat voor een gedecentraliseerd API-netwerk dat tot doel heeft om smart contracts direct te verbinden met real-world data, zonder tussenkomst van derden. Het gebruikt daarvoor een innovatieve architectuur, gebaseerd op Airnode, om een veilige en betrouwbare dataverbinding te waarborgen. De kerngedachte is het wegnemen van de noodzaak van externe orakels, die vaak als onveilig en manipuleerbaar worden beschouwd, door data direct van de bron naar het smart contract te brengen. Dit alles wordt ondersteund door crypto-economische garanties en een eigen token, API3, die zowel als betaalmiddel binnen het netwerk dient als een stemrecht biedt in de verdere ontwikkeling van het platform. De toepassingen zijn breed en variëren van DeFi en gaming tot verzekeringen.

Geschiedenis van API3

Gelanceerd in 2020, werd API3 ontwikkeld door een team van ervaren blockchain-ontwikkelaars die een oplossing zochten voor de beperkingen van bestaande orakeloplossingen. Het project wist snel naam te maken binnen de blockchain-community door zijn unieke benadering en heeft sindsdien aanzienlijke financiering en samenwerkingsverbanden opgezet, waaronder een noemenswaardige samenwerking met Chainlink.

Oprichters van API3

API3 werd opgericht door Heikki Vänttinen, Burak Benligiray, en Eray Sabancilar. Deze groep brengt een schat aan ervaring in blockchain-ontwikkeling en ondernemerschap met zich mee, met een gedeelde visie op het verbeteren van de toegang tot betrouwbare data voor blockchain-applicaties. Hun inzet blijft centraal in de doorontwikkeling en het beheer van het API3-project.

Technische werking van API3

Kern van API3’s architectuur is de Airnode, een gedecentraliseerde orakelnode die fungeert als brug tussen smart contracts en off-chain databronnen. Dit serverloze orakel maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om real-time data te integreren zonder de noodzaak voor uitgebreide infrastructuur of servers, door gebruik te maken van cloud-technologieën en blockchain.

Crypto-economische garanties

Een andere hoeksteen van API3 is de inzet van crypto-economische garanties om de betrouwbaarheid van de data te waarborgen. Deze garanties zorgen ervoor dat node-exploitanten worden beloond voor het leveren van accurate data en bestraft voor het niet naleven hiervan, waardoor een economische prikkel ontstaat om te handelen in het belang van het netwerk.

Quantum Random Number Generator (QRNG)

Met de integratie van QRNG biedt API3 een geavanceerd niveau van veiligheid en willekeur, essentieel voor toepassingen die afhankelijk zijn van hoge mate van beveiliging, zoals cryptografie.

Open Enterprise API (OEV) en datafeeds

API3 faciliteert ook de Open Enterprise API (OEV), waardoor bedrijven hun API’s kunnen monetariseren binnen een veilig en gedecentraliseerd kader. Samen met Datafeeds, die toegang geven tot een breed scala aan betrouwbare data, stelt dit ontwikkelaars in staat om krachtige en effectieve gedecentraliseerde applicaties te bouwen.

Door deze unieke combinatie van technologieën biedt API3 een solide en veelzijdige basis voor de toekomst van gedecentraliseerde applicaties, met een sterke focus op veiligheid, betrouwbaarheid, en toegankelijkheid van real-world data. Met zijn ambitieuze roadmap en sterke fundamenten lijkt API3 klaar om een centrale rol te spelen in de evolutie van blockchain-technologie.

werking van api3

API3 tokenomics

De API3-token speelt een centrale rol binnen het API3-ecosysteem en dient meerdere doeleinden: als betaalmiddel voor diensten binnen het netwerk, als stimulans voor node operators om accurate data te leveren, en als governance token waarmee houders kunnen stemmen over belangrijke beslissingen aangaande het platform. De maximale voorraad van API3-tokens is vastgesteld, wat zorgt voor schaarste en potentiële waardeverhoging over tijd. Nieuwe tokens komen in omloop via een vooraf bepaald schema dat is vastgelegd in het smart contract van het token, bedoeld om inflatie te beheren en de langetermijnwaarde van het token te ondersteunen.

Concurrentie van API3

API3 bevindt zich in een competitieve markt van gedecentraliseerde orakeldiensten. Hieronder enkele van de belangrijkste concurrenten:

  • Chainlink: Een toonaangevende gedecentraliseerde oracle service. API3 onderscheidt zich door een first-party oracle model aan te bieden, waarmee het direct data kan leveren zonder tussenkomst van derde partijen.
  • Band Protocol: Biedt ook een gedecentraliseerde data-orakeldienst. API3 streeft ernaar zich te onderscheiden door lagere kosten en eenvoudigere integratie voor API-aanbieders.

Wat kun je met API3 doen?

Met API3 kun je de kloof tussen de blockchain en de echte wereld overbruggen door smart contracts direct toegang te geven tot real-time data uit de fysieke wereld, zonder tussenkomst van derden. Dit opent een wereld aan mogelijkheden voor ontwikkelaars om applicaties te bouwen die reageren op real-world events, van financiële markten tot weerpatronen. Daarnaast kunnen bedrijven hun API’s monetariseren en beschikbaar stellen aan het blockchain-ecosysteem via API3, wat een nieuwe inkomstenbron creëert. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan het governance-model van API3 door tokens te bezitten, waarmee ze inspraak krijgen in de toekomstige ontwikkeling van het platform.

Voordelen van API3

Enkele voordelen van API3 zijn:

  • Directe toegang tot real-world data: Vermijdt de noodzaak voor derde partijen, waardoor risico’s op manipulatie worden verminderd.
  • Lage kosten: Door het elimineren van tussenpersonen worden de kosten voor het gebruik van orakeldiensten verlaagd.
  • Decentralisatie en beveiliging: Een sterk gedecentraliseerd netwerk van node operators zorgt voor betrouwbaarheid en veiligheid van de data.
  • Governance door tokenhouders: Biedt een democratisch model voor besluitvorming binnen het ecosysteem.

Nadelen van API3

De uitdagingen en nadelen van API3 omvatten:

  • Technische complexiteit: Voor sommige gebruikers kan de integratie en het begrip van de technologie een uitdaging vormen.
  • Concurrentie: Sterke concurrenten in de markt kunnen de groei van API3 beïnvloeden.
  • Marktaannames: De adoptie hangt af van de aanname dat er een brede marktbehoefte is aan gedecentraliseerde orakels, wat nog moet blijken.

Waarom stijgt de API3 prijs?

De prijs van API3 kan sterk stijgen door een combinatie van factoren, zoals toenemende adoptie van zijn gedecentraliseerde orakeldiensten, strategische partnerschappen binnen de blockchain-industrie, en het unieke aanbod van directe toegang tot real-world data zonder tussenpersonen. Bovendien draagt het beperkte aanbod van tokens bij aan de potentiële waardestijging door schaarste. Naarmate meer ontwikkelaars en bedrijven API3 gebruiken voor hun gedecentraliseerde applicaties, groeit de vraag naar de token, wat positief kan bijdragen aan de prijs. Ook de actieve gemeenschap en governance door tokenhouders kunnen het vertrouwen in het project versterken, wat eveneens een positieve invloed op de prijs kan hebben.

Hoe kun je API3 (API3) kopen?

API3 is te kopen op diverse cryptocurrency exchanges, waaronder Bitvavo en Bybit. Bitvavo, een populaire Nederlandse exchange, staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, lage kosten en veiligheid, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor Nederlandse investeerders. Daarom kunnen Nederlanders en Belgen het beste API3 kopen bij Bitvavo.

Bybit, internationaal erkend voor zijn geavanceerde handelsplatform, biedt eveneens een veilige en kosten-efficiënte manier om API3 te kopen. Bij beide exchanges kun je eenvoudig een account aanmaken, geld storten en beginnen met het handelen in API3, naast vele andere cryptocurrencies.

Geschikte wallets voor API3 (API3)

API3 kan worden bewaard in diverse wallets, afhankelijk van je voorkeur voor veiligheid en gebruiksgemak. Voor maximale veiligheid zijn hardware wallets zoals Ledger Nano S en Trezor ideaal, omdat deze offline opslag bieden. Voor gemakkelijkere toegang en actief handelen kunnen software wallets zoals MetaMask of Trust Wallet een goede keuze zijn. Deze wallets ondersteunen ERC-20 tokens, waaronder API3, en bieden een balans tussen veiligheid en gebruiksgemak. Het kiezen van de juiste wallet hangt af van je individuele behoeften, zoals de frequentie van handel en het bedrag dat je wilt opslaan.

Technische analyse API3

Op basis van de huidige data lijkt API3 een interessante dynamiek in de markt te vertonen. Met een huidige prijs van €3,21 bevindt API3 zich onder de 50-daagse Simple Moving Average (SMA) van €3,70, wat traditioneel gezien als een bearish signaal wordt beschouwd. Echter, de 200-daagse SMA toont €2,24, wat suggereert dat de langetermijntrend nog steeds opwaarts gericht is. Dit geeft aan dat ondanks korte termijn volatiliteit, de langetermijnvooruitzichten voor API3 positief kunnen zijn.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 45,70, wat binnen de neutrale zone van 30 tot 70 valt. Dit duidt erop dat API3 momenteel niet overgekocht of oververkocht is, wat ruimte laat voor zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen in de nabije toekomst. Bovendien, de huidige marktsentiment, gemeten door de Fear & Greed Index, staat op 78 (Extreme Greed), wat kan wijzen op een verhoogde interesse en mogelijk positief sentiment in de markt voor API3.

De volatiliteit van API3 is 7,82% met 37% groene dagen in de laatste 30 dagen, wat een relatief gematigde volatiliteit en enige mate van stabiliteit in de prijsbewegingen aantoont. Ondersteunings- en weerstandsniveaus liggen respectievelijk rond €3,17 en €3,42, wat gebieden markeert om te observeren voor potentiële doorbraken of terugtrekkingen.

api3 prijs koers

Geschiedenis van de API3 prijs

Sinds de lancering heeft API3 een opmerkelijke reis doorgemaakt op de cryptocurrency-markt. Het project trok aanzienlijke aandacht met zijn initieel muntenaanbod (ICO) in november 2020, waarbij het $6,5 miljoen wist op te halen. Deze fondsen hebben de ontwikkeling van het platform en de uitbreiding van zijn partnerschappen aanzienlijk ondersteund. Een belangrijk moment in de geschiedenis van API3 was de aankondiging van een samenwerking met Chainlink begin 2021, wat de reputatie en het vertrouwen in het project verder versterkte.

API3 koersverwachting voor 2024

Voor 2024 ligt de koersverwachting van API3 in een potentieel bereik van €3,23 tot €15,32. Dit wijst op een mogelijke aanzienlijke waardestijging, waarbij het token met maar liefst 377,47% zou kunnen stijgen als het de hogere waarde van dit bereik bereikt. Deze positieve vooruitzichten kunnen worden toegeschreven aan de voortdurende ontwikkeling van het platform, de uitbreiding van gebruikstoepassingen en de toenemende adoptie binnen de blockchain-gemeenschap.

API3 koersverwachting voor 2025-2030

Voor de periode van 2025 tot 2030 blijft de verwachting voor API3 optimistisch. In 2025 wordt verwacht dat het token binnen hetzelfde bereik als in 2024 zal handelen, met een verdere groeimogelijkheid tot €15,32. Naar 2030 toe, zou de prijs van API3 kunnen variëren tussen €8,21 en €13,32, wat een gestage groei impliceert. Deze lange termijn visie weerspiegelt het vertrouwen in de onderliggende waarde en het potentieel van API3 in het leveren van een gedecentraliseerde oplossing voor de toegang tot real-world data. Dit kan de prijs van API3 in de toekomst dan ook ten goede komen.

prijs verwachting api3

Is API3 een slimme investering?

Gezien het unieke aanbod van API3 en zijn potentieel om de brug tussen de blockchain en real-world data te slaan, kan het als een veelbelovende investering worden beschouwd. De technologische fundamenten, samen met een sterk team en strategische partnerschappen, bieden een solide basis voor toekomstige groei. Echter, zoals bij elke investering in de cryptocurrency-markt, is het belangrijk om rekening te houden met de inherente risico’s en volatiliteit. Potentiële investeerders moeten grondig onderzoek doen en overwegen hun investering te diversifiëren om risico’s te minimaliseren.

Wordt API3 ooit $100 waard?

De vraag of API3 ooit de $100 zal bereiken, is een interessante en veel besproken kwestie onder investeerders en analisten in de crypto-gemeenschap. Volgens de beschikbare voorspellingen en analyses zou API3 in september 2044 een waarde van $100 kunnen behalen, wat een aanzienlijke stijging van 3,016.91% zou vereisen vanaf de huidige niveaus. Dit scenario schetst een lange termijnvisie waarin het project zijn potentieel volledig realiseert en een sleutelrol speelt in de toegang tot en het gebruik van real-world data binnen de blockchain-technologie.

Het bereiken van deze mijlpaal hangt af van verschillende factoren, waaronder de voortdurende ontwikkeling en verbetering van het platform, de uitbreiding van partnerships, en de toenemende adoptie van zijn diensten in verschillende sectoren. Daarnaast zouden de algemene marktomstandigheden en de vraag naar gedecentraliseerde orakeldiensten aanzienlijk moeten bijdragen aan de groei van de waarde van API3.

Natuurlijk blijft het belangrijk om altijd zelf onderzoek naar een cryptocurrency uit te voeren voordat je besluit om de cryptocurrency te kopen, zelfs wanneer de verwachtingen voor API3 er zo rooskleurig uitzien. De crypto-markt is een volatiele markt en cryptocurrencies kunnen, ondanks de positieve voorspellingen, altijd in waarde dalen. Echter, feit blijft dat analisten erg positief zijn over wat de toekomst voor API3 te brengen heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wenst. Accepteer Lees meer