Blockchain Stories
Topl (Arbit): Investeringen stimuleren met o.a. Heimdallr, Supply Chain en Genesis
Partner Sponsored

Topl (Arbit): Investeringen stimuleren met o.a. Heimdallr, Supply Chain en Genesis

In een eerder artikel zijn er enkele sidechains en payment channels aangekaart. De bedoeling achter deze technische innovaties is om de blockchains die traag en log aan het worden zijn, toch weer optimaal te kunnen benutten. Er zijn geen forks meer nodig, en toch kunnen en zullen Bitcoin en Ethereum er ‘beter’ van worden. In dit artikel komt Topl aan bod. Zij passen sidechains toe in een eigen ontwikkelde native blockchain. Het motto van dit bedrijf is:  “Empowering Growth By Enabling Investment”. Lees verder om te zien hoe dit, in combinatie met blockchain, in praktijk wordt gebracht.

Visie Topl

Het idee achter Topl is eigenlijk heel simpel: het maken van een infrastructuur dat speciaal is ontwikkeld om investeringen te stimuleren . Het protocol van Topl is zo ontwikkeld dat het aansluit bij de ontwikkelingen in allemaal verschillende markten. Topl streeft ernaar om een veilig, toegankelijk en krachtig platform te leveren waarmee er vanuit de hele wereld geïnvesteerd kan gaan worden. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er enkele key features die de aandacht krijgen:

Smart Investment Structure

Het investeringsplatform van Topl moet ondernemingen en investeerders aan elkaar koppelen. Doordat er verschillende overeenkomsten kunnen worden gesloten (denk aan winst- of inkomstenverdeling), kunnen er samenwerkingen worden aangegaan en kunnen de belangen van beide investeerders op elkaar worden afgestemd. De contracten worden verrekend in Arbits of in getokeniseerde assets. Arbits is de currency van Topl. Dit moet er voor zorgen dat het rendement binnen het platform maximaal blijft en dat problemen en fricties tussen partijen worden voorkomen.

Prediction Markets

Topl gebruikt een bepaalde prediction market om informatie over de verschillende investeringen en ondernemingen te verkrijgen. Deze informatie is gekoppeld aan een reputatiescore, waarbij experts worden beloond voor de bijdrage die ze leveren aan dit systeem. Gecombineerd met de historie van de desbetreffende investeringen, kan er een risicoprofiel worden aangeboden aan de nieuwe investeerders.

Fundamentally Stable Currency

Zoals hierboven al te lezen was, is Arbits de currency van Topl. Doordat deze token wordt gebacked door goederen en utilities, blijft de waarde van de koers stabiel. Dat is in ieder geval de bedoeling. Hierdoor is een monetair systeem, dat altijd weer aan landgrenzen vast zit, buitengesloten en kan er toch op een vertrouwelijke manier over de hele wereld worden gehandeld.

Interoperable Tokens

Arbits is de ERC-20 token die je kunt staken in het Topl netwerk. De mogelijkheid om tussen verschillende markten te kunnen handelen, wordt door Topl afgehandeld. Dit wordt gedaan met zogenoemde ‘off-chain cryptographic transactions’. En hierbij komt ook een stukje sidechains kijken, waar we het eerder over hebben gehad.

Nu deze verschillende features zijn uitgelegd, is de visie van Topl ook beter te begrijpen. Topl wil groei van ondernemingen stimuleren door (meer en betere) investeringen te faciliteren. Oftewel: “Empowering Growth By Enabling Investment”. Topl gelooft dat het verantwoord investeren in innovatieve en lokale bedrijven de drijfveer is voor economische groei. En dat is dus precies wat Topl aanwakkert met het platform. Het doel van Topl is om een financiële infrastructuur te bouwen die het mogelijk maakt om low-cost capital naar de ontwikkelingslanden te brengen. Het platform verbindt de gemotiveerde investeerders met de bedrijven en projecten vanuit de hele wereld. Door de kosten te verlagen en de transparante toegankelijkheid te vergroten, zal het aantal investeringen worden vergroot.

Topl protocol

Om deze investerings-infrastructuur mogelijk te maken, is er een protocol ontwikkeld. Dit protocol bestaat uit enkele onderdelen. Er zijn verschillende soorten investeringen die met dit protocol kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het uitbetalen/innen van schulden, het handelen in aandelen maar ook aan het delen van inkomsten die worden gegenereerd. Het investeringsprotocol is geoptimaliseerd voor betalingen in infrastructuur, landbouw, energie-opwekking en het delven van grondstoffen. Hierbij komt ook telkens weer het stukje ‘investeren in een ontwikkelingsland’ naar boven.

Native Blockchain Core

Het Topl protocol is gebouwd op een permissionless blockchain core. Het is dus geen dApp die op bijvoorbeeld Ethereum of EOS is gebouwd, maar echt een op zichzelf staande blockchain. De basis van dit protocol is dus een eigen ontwikkelde blockchain, die voldoet aan enkele eisen op het gebied van beveiliging, uitbreidmogelijkheden en robuustheid. De blockchain is geschreven in Scala en zal gebruik maken van de Proof-of-Stake consensus. Bovenop deze native blockchain kunnen de onmisbare smart contracts worden geplaatst. Deze smart contracts ondersteunen elk type van de eerder genoemde investerings- of overdrachtscontracten.

Sidechaining and Value Exchange

Iedereen die bekend is met een blockchainecosysteem weet dat het maken van een dApp veel meer toegangen binnen een groter ecosysteem geeft, dan enkel het maken van een native blockchain. Maar aan de andere kant is een eigen blockchain weer veel prettiger, omdat het speciaal op maat kan worden gemaakt voor de specifieke toepassingen. Dit laatste is ook de reden dat er een native blockchain wordt ontwikkeld. En hier komt het stukje sidechaining bij kijken. Deze sidechains zorgen voor een waarde-uitwisseling met andere/grotere crypto-ecosystemen. Topl maakt connecties met deze grotere chains door middel van het Heimdallr sidechain protocol. Hierbij komt ook een integratie met Cardano aan bod, gezien dit de primaire laag is waarop het Topl platform wordt opgebouwd.

Through Heimdallr, assets and value originated on the Topl blockchain can be transferred as ERC20 tokens to Ethereum and ether or ERC20 tokens can be transferred as assets on Topl’s blockchain.

Naast deze sidechains is er ook een tweede methode waarmee er toegang kan worden verkregen tot de Topl-blockchain. Dit worden Gateways genoemd, die deposits accepteren. Deze Gateways zijn bij Stellar en Ripple ook wel beter bekend als Anchors.

Divine Projection Markets

Een van de meest unieke onderdelen van het protocol is de benadering van een risico-analyse. Zoals je hebt kunnen lezen, is er in het protocol een Prediction Market ingebouwd. Dit is een onderdeel binnen het totaal Devine Projection Markets. Het idee hierachter is dat Topl een neutrale positie inneemt in de reeks van investeringen die gedaan kunnen worden. Er zal geen objectieve vorm van risico-beoordeling bínnen het platform zijn. Ze verwoorden het zelf als volgt: “Instead, we opted to rely on prediction markets, which aggregate the opinions of vested stakeholders.” Om te zien hoe dit werkt met Venture and Macroecenomic Markets, is het aan te raden de whitepaper door te nemen.

Supply Chain Integration

De Supply Chain wordt in de zogenoemde Hubs in de praktijk gebracht. Deze Hubs helpen bij de verkoop van goederen van de lokale ondernemingen. Deze bedrijven zijn vaak erg klein vergeleken met de afnemers. Deze grotere afnemers betalen ook vaak te weinig voor de goederen die ze kopen. De Hubs nemen de onderhandelingsmacht van de kleine bedrijfjes op zich. In ruil daarvoor hebben deze kleine bedrijfjes een grotere afzetmarkt en kan er ook eenvoudiger toegang tot de markt worden gevonden.

Topl hubs
Hubs staan tussen de onderneming en de afnemers in

Deze Hubs zijn dus het onderdeel dat de connectie maakt tussen onderneming en de investeerder, maar ook tussen beide partijen en de blockchain. Zij focussen zich ook op de kwaliteit en afkomst van de goederen, gezien dit ook gevolgen heeft op de prijs van het product.

By introducing the concept of a Hub to this process, we are both removing the burden of accessing markets from producers and shifting the relative bargaining power away from buyers.

Sidechaining

In deze paragraaf komt het stukje sidechaining weer naar voren. Er zijn twee typen van sidechaining die worden ingezet.

Heimdallr: The Trusted Solution

Ten eerste is dat Heimdallr. Dit maakt het mogelijk om via een betrouwbare tussenpersoon informatie uit te wisselen tussen twee verschillende blockchains. Dit is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Het idee achter deze ‘simpele’ optie is dat er zo snel mogelijk een functioneel platform kan worden opgeleverd. Daarom wordt Heimdallr in het mainnet geïntegreerd, om deze vervolgens later te vervangen door een veel complexere trustless Heimdallr Genesis. En de sidechaining voor Topl blockchain-gebruikers wordt hiermee uitgesteld tot een latere hard fork. Heimdallr is een open source project en elk onderdeel van de code kan daarmee worden ingezien en gecontroleerd. Verder wordt er voor de gebruikers die willen deelnemen in deze sidechain een ‘transaction matching autonomous auditor’ ontwikkeld. Dit gebeurt via een derde partij, en dit zorgt ervoor dat de gebruikers kunnen bewijzen dat er uitbetalingen zijn gedaan zodra alles met de sidechains op orde gebracht is.

Heimdallr Genesis: The Trustless Solution

De Heimdallr Genesis is de ultieme oplossing. Voor Proof-of-Work (POW) is het relatief eenvoudig om dit te bewerkstelligen. De mainchain, ook wel de canonical chain, is altijd de langste chain. En dat maakt het ook eenvoudig om hier (met een beetje ingebouwde slimmigheid) sidechains met transcaties op te plaatsen. Het wordt echter lastiger als we het hebben over de Proof-of-Stake chains. Omdat de verschillende forks in PoS allemaal even goed geldig zijn als de main chain zelf, kunnen de smart contracts niet automatisch de langste chain gebruiken voor een transactie. De headers (zie onderstaand citaat) van de blockchain kunnen worden gegenereerd met een klein beetje rekenkracht en daarom kan er niet automatisch van de langste chain uit worden gegaan. Om te snappen wat de headers van een blockchain zijn, is het aan te raden om deze uitleg te lezen.

A block header is used to identify a particular block on an entire blockchain and is hashed repeatedly to create proof of work for mining rewards.

De oplossing: Genesis

De oorsprong van deze PoS-oplossing ligt bij Ouroboros Genesis. Wellicht heb je hier wel eens van gehoord. Het wordt namelijk ook door Cardano gebruikt. Hiermee werd het concept geïntroduceerd dat een bewijs levert dat kan aantonen wat de mainchain is. Deze canonical chain wordt gevonden door een zogenoemde dichtheids-coëfficiënt te berekenen en deze toe te passen op de lengte van de chain. Deze coëfficiënt kan worden berekend omdat de Ourobos Genesis een consensus mechanisme is waarin de tijd van een block niet wordt ‘gemeten’. De blocks worden namelijk in zogenaamde ‘slots’ gehouden. Dat is een tijdsstructuur die bovenop de blocks ligt. Deze ‘slots’ zijn van tevoren al toegewezen aan de zogenoemde ‘forgers’. Hierdoor kan geen enkele fork een hoger getal aan ‘filled blocks’ hebben. Dit houdt indirect in dat er een lagere dichtheid is bínnen de blockchain. En om het nog moeilijker te maken: Door deze coëfficiënt (en dus eigenlijk de mate van activiteit tussen verschillende forks) te vergelijken, kan de canonical, meest actieve, fork worden gevonden. Met dit bewijs, kunnen de smart contracts van een Proof-of-Stake-sidechain worden ingevoegd en kunnen de transacties worden bevestigd.

Heimdallr en Heimdallr Genesis

Dit maakt het ook duidelijk waarom er eerst voor een Heimdallr oplossing wordt gekozen, voordat de Genesis daadwerkelijk wordt toegepast. Dit vereist namelijk enorm veel denkwerk en technische capaciteiten.

Using the Ouroboros Genesis proof, Topl’s Heimdallr Genesis smart contract can determine the canonical headers and confirm Proof-of-Stake sidechaining transactions

Het beste van Heimdallr Genesis is de efficiëntie. Vergeleken met de huidige PoW trustless sidechains heeft deze oplossing maar een paar extra berekeningen nodig om te kunnen functioneren in een PoS omgeving. Bovendien kan Heimdallr Genesis, vanwege een ander stukje cryptografisch voordeel, ook worden gebruikt om sidechains te koppelen aan PoW-blockchain.

Conclusie

Topl werkt dus aan een gedecentraliseerde toekomst met een verbeterde combinatie van blockchains. Door de tussenkomst van Hubs, zullen de investeringen worden vergroot en verbeterd. De transparante en veilige omgeving van het Topl protocol resulteert in een perfect platform waarmee men vanuit de hele wereld kan investeringen in kleine ondernemingen.

Gerelateerde artikelen

Universa: Stablecoins voor Centrale Banken, Digitale paspoorten voor overheden

Arnold Hubach

Universa Blockchain: snel, goedkoop, veilig en geschikt

Arnold Hubach

High Performance Blockchain (HPB): Unieke combi hard- en software

Arnold Hubach

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich altijd afmelden als u dat wenst. Accepteer Lees meer

Nieuws
Koersen
Kopen
Gratis Crypto
Menu