Blockchain Stories
Image default
Nieuws

Jouw niet-geïdentificeerde wallet is nu in strijd met de wet

Op de negentiende dag van maart heeft het vooropstaande orgaan van het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe wet gericht op de bestrijding van het witwassen van geld. Deze regelgeving verbiedt transacties van welke grootte dan ook via obscure, persoonlijke cryptografische portefeuilles. Hoewel het een cruciale stap betekent voor de regulering van cryptografische activiteiten in Europa, is het niet door iedereen gunstig ontvangen.

Europees Parlement geeft goedkeuring aan controversiële wet 

De regelgeving behandelt een divers spectrum aan financiële handelingen, en er is uitgebreid gediscussieerd over de goedkeuring ervan. De Europese Unie toont een toenemende ongerustheid betreffende het gebruik van digitale valuta en contant geld voor onrechtmatige activiteiten. Dit omvat het illegaal omzetten van geld en het verstrekken van financiële middelen aan terroristische activiteiten.

Binnen de recente regelgeving zijn niet alleen digitale valuta maar ook specifieke limieten vastgesteld voor transacties in contant geld. Bovendien worden transacties die de €10.000 overschrijden als onwettig beschouwd, evenals anonieme contante betalingen die de €3.000 te boven gaan. 

Een bijzonder in het oog springend element van de verse regelgeving betreft de focus op transacties met digitale valuta’s. Transacties afkomstig van niet-geauthenticeerde portefeuilles onder eigen beheer is niet toegestaan. Dit omvat bedrijven zoals Ledger, Trezor en Zengo.

Transacties vanuit onbekende portefeuilles die worden beheerd door een externe entiteit (gehoste portefeuilles) worden eveneens niet toegestaan. Het opslaan van cryptomunten in hardwareportefeuilles blijft daarentegen toegestaan en wordt niet als onwettig beschouwd. De uitwisseling van digitale portefeuilles blijft hierdoor mogelijk.

Niet iedereen blij met de wet

De aanvaarding van deze regelgeving werd niet zonder tegenstrijdigheden ontvangen. Patrick Breyer, een vertegenwoordiger in het Europees Parlement van de Piratenpartei Deutschland, heeft zijn ongenoegen geuit over deze kwestie. Eveneens, Gunnar Beck van de Alternative for Germany (AfD)-partij, was een van de wetgevers die zich verzetten tegen de goedkeuring van deze maatregel.

Breyer uit kritiek op de regelgeving en argumenteert dat het verbod op anonieme transacties een schending inhoudt van de fundamentele rechten van individuen. Hiermee refereert hij voornamelijk aan het recht op persoonlijke financiële vertrouwelijkheid en autonomie. 

De recente regelgeving heeft tevens gesprekken onder Europese ingezetenen veroorzaakt omtrent de doeltreffendheid en relevantie ervan. In een openbare raadpleging in 2017 gaf meer dan 90% van de deelnemers aan dat ze tegen beperkingen op transacties met fysiek geld waren. Ze beschouwden het gebruik van cash als een onmisbare individuele vrijheid.

De acceptatie van de regelgeving heeft bezorgdheid gewekt over het vooruitzicht van digitale valuta’s binnen de Europese Unie. Er zijn personen die wijzen op potentiële ongunstige economische en maatschappelijke consequenties.

Dit omvat onder andere een toename in vertrouwen op conventionele financiële organisaties en een afname in de financiële zelfstandigheid van personen. Dit zijn twee kwesties die zijn ontstaan door de opkomst van de cryptowereld, met als doel ze te ontlopen.

Gerelateerde artikelen

Thaise SEC blokkeert crypto platforms zonder vergunning

Marijn van Leeuwen

Bitcoin transactiekosten dalen weer na Bitcoin halving

Thanh Lanh Tran

FTX gaat door met verkoop van vergrendelde SOL tokens via veiling

Marijn van Leeuwen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wenst. Accepteer Lees meer